Novinky

Nově provozuji systém Larens - BIOAKTIVNÍ TRANSDERMÁLNÍ KOLAGEN

 

Možnost dárkových poukazů!

Otevřeno od 3.5.2021

Platnost vánočních poukazů 2020 prodloužena o 4 měsíce. Po uplynutí této doby již nebude možno poukazy uplatnit.

BOWENOVA METODA

 

Bowenova technika někde uváděno jako Bowenova masáž nebo Bowen-therapy

Bowenova technika je holistická, velmi šetrná a  nediagnostická metoda. Patří mezi měkké techniky a popisujeme ji jako jemnou a  šetrnou manipulaci s měkkými tkáněmi (kůží, fasciemi, svaly a šlachami). Unikátní je právě „bowenův pohyb“, kdy bowenista svými prsty pohybuje kůží přes měkké tkáně, potom vyvine jemný tlak (asi jako bezbolestný tlak na oční bulvu) a po chvilce sklouzne se stejným tlakem s kůží zpět.

Bowenova technika působí na několika úrovních:

Fyzikální, chemické, psychické a emocionální. Existuje několik teorií, závislých na úhlu pohledu, od medicínské až po vysvětlení vycházející z orientální medicíny. Specifické body, přes které se pohyby provádějí, jsou často křižovatkou krevních a lymfatických cév s nervovými vlákny a meridiány. Jemný tlak a šetrná manipulace pomáhají stimulovat krevní a lymfatickou cirkulaci, dochází k mírnému dráždění nervových zakončení a ke stimulaci energetických drah. Zlepšuje se místní prokrvení a lymfatická drenáž, dochází k nastolení homeostázy, uvolní se energetické bloky a tím může být obnoven přirozený tok „životní energie“.

Ošetření se skládá z jednotlivých pohybů přes přesně definované body lidského těla. Všechny pohyby jsou řazeny do osvědčených postupů, tzv. sérií. Mezi jednotlivými sériemi pohybů, tzv. procedurami, jsou krátké, asi dvouminutové pauzy. Ty poskytují tělu čas k dokonalému zpracování informace a umožní mu maximální využití těchto pohybů.

Tělo reaguje na tyto impulsy relaxací, velmi často dochází k přerušení spirály bolesti. Upravením, t.j. vybalancováním „vnitřního prostředí“, může tělo uplatnit svoje vlastní hojivé a léčivé prostředky. Další vysvětlení působení techniky je propojení jednotlivých částí těla s mozkem a drážděním specifických receptorů.

Tyto minimální podněty mohou napomoci znovuobnovení integrity centrální nervové soustavy s periferními oblastmi. Pro jednodušší pochopení může posloužit jako model žárovka. Žárovka je propojena skrze elektrické vedení s vypínačem. Při vstupu do místnosti stačí zapnout vypínač (nezáleží na tom, jakou silou a jak dlouho) a pokud je elektrické vedení v pořádku, rozsvítí se žárovka, umístěná např. na druhém konci místnosti. Stejně tak v našem těle stačí vykonat jeden správný pohyb a přes nervové dráhy tato informace putuje k mozku. Spojíme tím žárovku s vypínačem a periférii s centrem.

Tom Bowen (1916-1982)

byl masérský samouk, který neměl žádné speciální medicínské vzdělání. Za dob svého mládí prošel několika profesemi a možným impulsem pro něj mohlo být setkání s Ernie Saundersem, který byl vyhlášeným masérem, fyzioterapeutem a chiropraktikem. O tom jak tuto metodu objevil, nikdy nehovořil. Pravdou je, že se Tom Bowen stal ve své zemi vyhlášeným léčitelem. Svoji techniku neustále zdokonaloval a vyvíjel. Jeho asistenti popisovali Tomovu vynikající schopnost „číst“ lidské tělo a rozpoznat hlavní problém. Toto nadání mu umožnilo aplikovat jen několik cílených pohybů z jeho techniky k dosažení výsledku. Úspěšnost jeho zákroků se tradovala okolo 85-90 % a byl schopný léčit víc jak 13.000 klientů ročně. Tom Bowen si nevedl deník, nikdy nikoho záměrně nevyučoval a neměl rád mediální rozruch okolo své práce. Měl jen 6 asistentů, kteří mu pomáhali vést kliniku. Až po jeho smrti jeden z nich, Oswald Rentsch, začal Tomovu práci vyučovat jako Bowenovu techniku. Také právě od něho získal Jock Ruddock svoje znalosti o této technice od několika dalších lektorů a sám ji obohatil o mnoholeté zkušenosti. Poznatky aplikuje také na zvířatech, hlavně koních, a vypracoval také svoji vlastní techniku, kterou nazval Vibromuskulární harmonizační technika.